Căn hộ chung cư Phú Đông Premier
Khu dân cư Phú Đông
Hồ bơi tràn viền
tiện ích Phú Đông Sky One
Loại: Căn hộ Trạng thái:
Số Block: Số tầng:
Quy mô: Mật độ xây dựng:40%
Số căn hộ:640 Ngày hoàn thành:
Loại: Căn hộ
Trạng thái:
Số Block:
Số tầng:
Quy mô:
Mật độ xây dựng:40%
Số căn hộ:640
Ngày hoàn thành: